મુખ્ય પૃષ્ઠ

અત્રિ ઋષિ

Leave a comment


ATRI RUSHI                                                   (ફોટો વેબ પરથી સાભાર લીધેલ છે)

               સપ્તઋષિમાંના એકમનાય છે’

              એમના પત્નિનુ નામ અનસુયા

            દતાત્રેય અને દુર્વાસા  એમના બે પુત્રો

Advertisements

અગસ્ત્ય મુનિ

Leave a comment


                     

                               (ફોટો વેબ પરથી સાભાર લીધેલ છે)

         અગસ્ત્ય મુનિ વરૂણ અને ઉર્વશી ના પુત્ર

          એમનાપત્નીનુ નામ લોપામુદ્રા

         વનવાસ દરમ્યાન શ્રી રામ

         પણ એમના આશ્રમમારહ્યા હતા.

         એમના નામ નો તારો પણ છે

         જે જાન્યુઆરીથી મે મહિના સુધી

         રાતના આકાશ મા દેખાય છે.