ગુજરતી ભાષા મા પ્રથમ બોલતી ફિલ્મ નરસિંહ મહેતા

સાગર મૂવિટોન-મુંબઇ ની

તા. ૯/૪/૧૯૩૨ મા મુંબઇ ના વેસ્ટ એન્ડ સિનેમા મા રજુ થઇ હતી

કલાકરો;  મોહન લાલાજી,મા.મનહર. મા.બચુ,ઉમાકાંત દેસાઇ,મિ.ત્રિકમદાસ,

મિસ. જમુના,મિસ ખાતુન મિસ મહેતાબ બાનુ, શરીફબાનુ,મિસ દેવી

અને નરસિંહ મહેતા ની ભૂમીકા મરાઠી ક્લાકાર મારૂતિરાવે ભજવી હતી

નિર્માતા ; ચિમનભાઇ દેસાઇ     દિગ્દર્શક ; નાનુભાઇ બી. વકીલ     સંગીતકાર ;એસ.પી.રાણે

( વધુ મહિતી માટે જુઓ  ” ગુજરાતી ફિલ્મ ગીતકોશ ” સંકલન શ્રી હરીશ રઘુવંશી )

અનેરી દુનિયા > રમેશ સરવૈયા

Advertisements