મુખ્ય પૃષ્ઠ

પરીચય


વતન  મુળ સૌરાષ્ટ્ર ,અમરેલી જીલ્લાનુ ચાડિયા ગામ વધારે ભણી ન શક્યો
માત્ર પ્રાથમિક શિક્ષણ મારા જ ગામમા લીધુ. નાનપણ થી વાંચન નો

વારસો મારાદાદાજી પાસેથી મળ્યો

વાંચતા, વાંચતા થોડુ લખતા શીખ્યો ઈન્ટરનેટ ના યુગમા

આજે પણ પુસ્તકો વાંચવા ગમે છે.ત્રણસો  જેટલા પુસ્તકોની મારી લાયબ્રેરી છે

કયારેક શેવ કરવાની રહિ જાય છે પરંતુ મારા પુસ્તકો ઉપર રોજ હાથ ફેરવી લઊ છુ

                                         હુ કાગળ નો જીવ અને પુસ્તકો મારા પ્રાણ
                                       બસ સમજો અમારી તો એટલી જ ઓળખાણ

૧૯૮૮ થી સુરત ને કર્મભુમિ બનાવી છે

મારા વિચારો  નહી આસ્તિક નહી નાસ્તિક પરંતુ વાસ્તવિક વિચારો ધરાઉ છુ

લોક,પરલોક કે જન્મ,મોક્ષ કરતા મને જીવનના વાસ્તવિકપ્રશ્ર્નો મા વધારે રસ છે

જીવનના પ્રશ્ર્નો  ઉકેલે એજ મોટામા મોટી સાધના છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: