મુખ્ય પૃષ્ઠ

Leave a comment


           

                     લોકગીતો

Advertisements

Leave a comment


RMS

reco0022.jpg

Leave a comment


આદર્શ વિધાર્થી

Leave a comment


આજે દિન પ્રતિદિન સમાજમાં અને લોકોના માનસમા એક એવી માન્તા  પ્રસરી રહી છે

કે આજનો કોલેજીયન પ્રગતિ કરતા પતનના અંધકાર  તરફ વધુ  ધકેલાતો હોય એવુ લાગ્યા કરેછે

ખરેખર  એવુ નથી છતા પણ એક આદર્શ વિધાર્થી એ આવી માન્તાઓ સમાજ  માનસમાંથી

સંપૂણ દુર થાય એવા તમામ પ્રયાત્નો કરવા જોઇએ

આપણે ભણીએ એટલે બધુજ એમા આવી જાય એવુ નથી

શિક્ષણ ની સાથેસાથે જીવન ઘડતર,ચિંતન અને રચનાત્મક વિચારોનો અભિગમ કેળવાય તો જ જ્ઞાન નો અર્થ સાર્થક થયો ગણાય સદગુણો અને શીલ વગરનો વિધાર્થી કદાચ કલાસમાં ફસ્ટ

આવે તો પણ એ શુન્ય જ છે.

આજનો યુવાન કેમ્પસ,કેન્ટીંગ અને મોજ શોખમાં પોતાનો સમય અને પિતાના પૈસા  વેડફી રહ્યો છે.

બાર બાર કલાક મજુરી  કર્યા પછી જે આવક થાય છે એમાથી જ તો આપણી ફી ભરાય છે.

આપણા ફેશનેબલ કપડાની ચમકમા  પિતાના  મહેનતના પરશેવાની સુગંધ ભળેલી હોય છે.

એક આદર્શ વિધાર્થીએ પોતાના લક્ષને હાંસીલ કરવા માટે  એક જબરજ્સ્ત મહત્વકાંક્ષાની તકતી દીમાગમાં કંદારવી પડશે .

જયાથી મળે ત્યાથી જ્ઞાનની ગંગાનુ આચમન કરવુ પડશે.

આજ ના આ ઇન્ટરનેટ યુગમા પણ વાંચન  પ્રત્યેની તીવ્ર ભુખ ઉઘડવીજ જોઇએ

એક આદર્શ વિધાર્થીએ  પોતાના શિક્ષક ને સંપૂણ  સમર્પિત થવુ પડશે.

હમેશા નવુ જ્ઞાન મેળવવાની વિધાર્થીએ  જીજ્ઞાશા જ શિક્ષક ને પોતાનો જ્ઞાન રૂપી ખજાનો લુટાવવાની  ફરજ પાડશે.

જેમ  દ્રોણગુરૂએ વિધાધનનો ચરુ અર્જુન પર ન્યોછાવર કરી દિધો હતો આજના વિધાર્થીએ સંધર્ષની ભઠ્ઠીમાં તપવુ પડશે  અનુભવની એરણ પર ટીપાવુ પડશે.

ત્યારે જ સફળતાની ચાવી તેના હાથમા ચમકતી હશે.

હા…. શરુઆત કદાચ જરા કઠીન હોય શકે   પરંતુ અશક્ય તો બીલકુલ  છે જ નહી

6/9/2012…

Leave a comment


6/9/2012Image

RMS

Leave a comment


રક્ષાબંધન

Leave a comment


    { રાગ ; ખમ્મા વીરાને જાવુ વારણે રે..લોલ }

અષાડ વીતો ને આવી શ્રાવણી પૂનમ  રે…

જાગ્યા  છે  કાંઇ  પિયરીયા કોડ રે..

 આ રક્ષા બાંધુ રે મારા વીર ને રે..લોલ

        વહાલની કરી છે  મે તો  વાવણી રે..લોલ 

                પ્રેમના તે પાણી સિંચા ખુબ રે.. …

આ રક્ષા બાંધુ રે મારા વીર ને  રે ..લોલ

ખંતથી ખાતર મે તો છાટ્યુ  રે..લોલ

લાગણીના ઉગ્યા જીણા જીણા છોડ રે..

   આ રક્ષા બાંધુ રે મારા વીર ને  રે..લોલ

                  સ્નેહ નુ સુતર  મે તો કાંત્યુ રે.. લોલ

                 ગુણની તે વાળેલ એમા ગાઠ રે..

                 આ રક્ષા બાંધુ રે મારા વીર ને રે ..લોલ

હેતના મે તો  હિરા જડ્યા રે..લોલ

કર્યા છે કાંઇ કંકુ કેરા છાટણા રે..

આ રક્ષા બાંધુ રે મારા વીર ને રે ..લોલ    

    હરખે ભીંજાણી મારી આંખડી રે..લોલ

               છલક્યા છે. ગંગા,જમના નીર રે.. 

             આ રક્ષા બાંધુ રે મારા વીર ને  રે ..લોલ         

ભઇલા ને હાથે એવી  શોભતી  રે.. ..લોલ.

       આકાશે મેઘ ધનુંષ કેરા રંગ  રે…

           આ રક્ષા બાંધુ રે મારા વીર ને  રે ..લોલ

                  પિતાના વ્હાલ થી છલકી રહી રે..લોલ

                  માતાની મમતા ભારોભર   રે….

               આ રક્ષા બાંધુ રે મારા વીર ને  રે ..લોલ

ખમ્મા વીર ને લવુ ઓવારણા રે..લોલ

 જુગ જુગ જીવે મારો વીરલો  રે ….

આ રક્ષા બાંધુ રે મારા વીર ને  રે ..લોલ

                              રમેશ  સરવૈયા(ગમ-એ-દિલ )

Older Entries